Actividades
Outras actividades PDF Imprimir Correo-e
Servizo de comedor 

A responsable do comedor é a directora en funcións dona Rebeca Vázquez; a

encargada será o docente que esté ese dia na aula taller. Como colaboradores

figuran o profesor de servizos e os alumnos de servizos.

Procurarase que os alumnos acaden un comportamento correcto na mesa

e unhas normas básicas de educación, que contribúan a completar a súa

educación integral.

Este servizo non e gratuito xa que os alumnos/as teran que pagar unha cantidade de 85 euros mensuales para poder financiar dito servizo.

Este curso continuaremos traballando na elaboración do manual de APCC

que xa temos posto en funcionamento desde o curso pasado.