Posto de traballo 100% asegurado

Ciclos formativos de grado superior

  •  CSINA01 Vitivinicultura  Industrias alimentarias

Ciclos formativos de grado medio

  • CMHOT01 Cociña e gastronomía

  • CMHOT02 Servizos en restauración

dentro da familia de Hostalaría e Turismo, nunhas instalacións completamente novas e cos máis novidosos adiantos no campo da restauración.

 

Fai click aquí para descargar PDF Adaptación da Programación Didáctica